Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1   De op deze pagina getoonde Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1-3-2017 en hierin worden 12 Artikelen en Sub-artikelen beschreven.
1.2   De op deze pagina getoonde Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt ten behoeve van de volgende firma:
Wijnbouw Totaal
Boschoven 26
5111 XG Baarle-Nassau
Telefoon +31 13 507 93 01
Mobiel +31 6 48 85 80 41
KvK-nummer 68140088
BTW-nummer NL001799275B69


Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Wijnbouw Totaal en de consument worden afgesloten.
2.2   Naast de Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn door zowel Wijnbouw Totaal en de afnemer van goederen.
2.3   Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.
2.4   Wijnbouw Totaal behoud zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen indien daar bedrijfstechnische redenen voor zijn.
2.5   Wijnbouw Totaal is bevoegd om derden in te schakelen om uitvoering van een overeenkomst met de klant te realiseren.


Artikel 3. Aansprakelijkheid & garantie
3.1   Aan Wijnbouw Totaal kunnen geen rechten worden ontleend, zoals opgenomen prijzen, specificaties en afbeeldingen op de website.
3.2   Een overeenkomst komt tot stand wanneer een afnemer een bestelling bij Wijnbouw Totaal heeft geplaatst en door plaatsing daarmee de bestelling ook bevestigd. Na bevestiging van een bestelling ontvangt de klant eveneens een bevestiging van zijn/ haar bestelling per e-mail. De bestelling, c.q. aankoopovereenkomst kan door Wijnbouw Totaal worden herroepen in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Wijnbouw Totaal dit de koper, binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de bestelling, mededelen.
3.3   Een offerte kunt u schriftelijk aanvragen, per telefoon, e-mail of contactformulier op de website. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen onder voorbehoud van wijzigingen. Tel:013-5079301, e-mail:info@wijnbouwtotaal.nl
3.4   Wijnbouw Totaal staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het product zijn ontstaan zoals; ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid of veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
3.5   Wijnbouw Totaal is niet aansprakelijk voor eventuele schade naar aanleiding van allergische reactie na het gebruik van door Wijnbouw Totaal geleverde producten.


Artikel 4. Prijzen
4.1   Alle prijzen bij Wijnbouw Totaal zijn in Nederlandse valuta ‘Euro’ en worden vermeld op de website als exclusief BTW en inclusief BTW.  De verzend- en transportkosten worden bij de betaling getoond. Indien u de bestelling wilt afhalen, dient u hiervoor een afspraak te maken. Bij afhaling worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
4.2   De getoonde prijzen zijn altijd onder voorbehoud en kunnen wijzigen.


Artikel 5. Betaling
5.1   Betaling geschied in de webshop online via Ideal of Bancotact.
5.2   Voor de betaling van een bestelling volgens offerte wordt een factuur toegestuurd met daarin de betalingstermijn.
5.3   Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Wijnbouw Totaal gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4   Alle door Wijnbouw Totaal in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van Wijnbouw Totaal totdat de koper alle verplichtingen uit de met Wijnbouw Totaal gesloten overeenkomst heeft voldaan.


Artikel 6. Status van de bestelling
6.1   De klant wordt automatisch per e-mail geïnformeerd wanneer de bestelling is geplaatst middels een bestelbevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen. Over het algemeen ontvangt men de bestelbevestiging binnen een half uur maar dit kan afwijken, afhankelijk van o.a. instellingen in het e-mail programma van de ontvanger en een aantal internet(provider)factoren.
6.2   Op het moment dat een klant een bestelling heeft geplaatst en de betaling heeft voldaan, zal deze in behandeling worden genomen.
6.3   Wanneer de status van een bestelling is gewijzigd, zal Wijnbouw Totaal de klant daarover e-mailen en in het bericht eventueel extra informatie toevoegen betreffende aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld dat er langere levertijd van toepassing is of dat er als alternatief een deellevering zal plaatsvinden.


Artikel 7. Afleveren en bezorgen
7.1   De bestelde artikelen worden per pakketdienst toegezonden, mits deze voldoen aan de maximum grootte en maximale gewichten.
7.2   Grote, breekbare, zware, of artikelen die te groot zijn voor pakket verzending worden per pallet of koeriersdienst bezorgd. Wij nemen contact met u op om de verzending en het tarief daarvan met u af te stemmen. Verzendkosten van bestellingen tot 30 kg beginnen vanaf € 5,75 voor Nederland en € 6,50 voor België.
7.3   Bij toezending geldt een maximale levertijd van één kalendermaand. Bij overschrijding van de levertijd heeft de koper het recht om nakoming te verlangen of zonder rechterlijke tussenkomst de aankoopverplichting te ontbinden en door Wijnbouw Totaal het factuurbedrag retour te laten boeken.
7.4   Indien een besteld artikel uitverkocht en/of niet binnen de gestelde termijn leverbaar is wordt in overleg met de klant het artikel omgezet naar een alternatief of de reeds gedane betaling wordt z.s.m. retour geboekt.
7.5   Niet tijdige betalingen kunnen resulteren in langere levertijden of in het geval van geen betaling wordt er in het geheel niet geleverd. Wijnbouw Totaal heeft het recht om een vordering op een koper uit handen te geven indien deze na meerdere aanmaningen nog niet heeft betaald. De bijkomende incasso kosten zijn voor rekening van de klant.
7.6   In het geval van retourzending van een onbesteld artikel dient het artikel ongeopend en ongebruikt, in een stevigere omverpakking, onbeschadigd in de originele verpakking binnen 7 dagen geretourneerd te worden. Wijnbouw Totaal stuurt vervolgens zo snel mogelijk het juiste artikel toe. Aangegeven levertijden dienen als indicatie , niet als garantietermijn. Wijnbouw Totaal is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.


Artikel 8. Adres gegevens
8.1   De klant is verantwoordelijk voor het controleren van alle (bij bestellen getoonde) (adres)gegevens, voordat men de bestelling daadwerkelijk bevestigd. Aflevering van de bestelde artikelen op een onjuist adres door een verkeerd opgegeven adres kan resulteren in het doorberekenen van gemaakte kosten aan de klant.


Artikel 9. Aanbiedingen en actieperiodes
9.1   Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of actieperiode kan de consument geen gebruik meer maken van de desbetreffende actie of aanbieding.
9.2   Alle aanbiedingen van Wijnbouw Totaal zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder het voorbehoud van de beschikbaarheid van de aangeboden producten en prijs.
9.3   Aanbiedingen en/of acties door derden bv leveranciers acties, vallen buiten de aansprakelijkheid van Wijnbouw Totaal.


Artikel 10. Recht
10.1   De klanten van Wijnbouw Totaal kunnen producten afnemen van Wijnbouw Totaal tegen de daarvoor geldende voorwaarden. Hieronder wordt begrepen het recht op korting op producten, het recht op toezending van (elektronische) nieuwsbrieven. Verder kunnen zij, via de website, kosteloos een beroep doen op de informatie- en adviesdiensten van Wijnbouw Totaal.
10.2   Wijnbouw Totaal kan altijd de toelating van een klant weigeren.
10.3   Indien naar mening van de consument Wijnbouw Totaal is tekort geschoten in de totstandkoming, de uitvoering of de afwikkeling van een overeenkomst, als bedoeld in deze algemene voorwaarden, dan kan de consument hierover binnen 2 maanden na het ontstaan van de klacht, schriftelijk gemotiveerd, een klacht indienen bij Wijnbouw Totaal.


Artikel 11. Privacy
11.1   Wijnbouw Totaal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op alle gegevens van consumenten en klanten in de zin van deze algemene voorwaarden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
11.2   De bij Wijnbouw Totaal opgeslagen klantgegevens worden in eerste instantie enkel en alleen gebruikt om gedane bestellingen correct en snel uit te kunnen leveren. Klantgegevens worden in geen enkel geval bekend gemaakt aan andere partijen tenzij Wijnbouw Totaal daartoe is genoodzaakt in situaties waarbij:

  • een wettelijk voorschrift dat vereist.
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Wijnbouw Totaal en de consument.
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures.
  • dat noodzakelijk is voor het verrichten van accountantscontrole.

Artikel 12. Toepasselijk recht
12.1   Op elke overeenkomst tussen Wijnbouw Totaal en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Powered by CCV Shop software webshop